• slaidas-lumo
  • slaidas-meiles aleja

Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija

Kas mes esame?

Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija (PATVA) yra pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą,
kurio tikslas − koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Mūsų misija

Asociacijos misija: sukurti Lietuvoje pažangių apšvietimo technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, ir sudaryti sistemines prielaidas šio aukštųjų technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui ir tvariai plėtrai globalizacijos sąlygomis užtikrinti.

Mūsų vizija

Asociacijos vizija: tapti nacionaline pažangių apšvietimo technologijų vystymo ir gamybos įmones vienijančia organizacija, užtikrinančia savo narių verslui ir tarpusavio bendradarbiavimui reikiamą aplinką ir atstovaujančia jų bendrus interesus Lietuvoje ir užsienyje.

Nariai

  • logo arevita jb
  • logo lumo jb
  • logo enim jb
  • logo ledigma jb
  • logo ltlab jb
  • logo lumilita jb