Spausdinti

Kaip tapti nariu?

Narystė Asociacijoje

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys šiuose įstatuose nustatytiems Asociacijos tikslams ir uždaviniams.
 2. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu ir turintis bent vieno iš Asociacijos narių rekomendaciją, Asociacijos vadovui pateikia raštišką prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos organų sprendimų, veikti Asociacijos interesais bei sumokėti stojamąjį įnašą.
 3. Sprendimą dėl kandidato priėmimo į Asociacijos narius, priima Asociacijos valdyba šių įstatų nustatyta tvarka. Valdybai priėmus sprendimą dėl kandidato priėmimo į Asociacijos narius ir kandidatui įmokėjus stojamąjį įnašą naujasis narys įgyja visas Asociacijos nario teises ir pareigas.
 4. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomos išstojimo dienos Asociacijos vadovui pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo datą, nuo kada jis nutraukia narystę Asociacijoje.
 5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos jos valdybos sprendimu šiais atvejais:
  • sąmoningai pažeidinėja Asociacijos įstatus;
  • savo veikla kompromituoja Asociaciją;
  • vykdo priešingą Asociacijos tikslams veiklą;
  • pradelsia nario mokesčio mokėjimus ilgiau kaip 1 metus;
  • nevykdo Asociacijos visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir vadovo sprendimų.
 6. Išstojusiems ar pašalintiems iš Asociacijos nariams stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 7. Asociacijos narys turi tokias teises:
  • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš Asociacijos;
  • kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 8. Asociacijos narys turi tokias pareigas:
  • laikytis Asociacijos įstatų;
  • tausoti Asociacijos turtą;
  • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir vadovo sprendimus;
  • laiku ir tinkamai mokėti Asociacijos nario mokestį;
  • kitas teisės aktuose ir šiuo įstatuose nustatytas pareigas.
 • logo arevita jb
 • logo lumo jb
 • logo enim jb
 • logo ledigma jb
 • logo ltlab jb
 • logo lumilita jb